Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Vlaams opleidingsverlof: de belangrijkste principes op een rijtje

Het kan gebeuren dat je dit schooljaar 2022-2023 een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof krijgt of hebt gekregen van één van jouw werknemers. Dit laat de werknemer toe om met behoud van loon afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost aan de overheid de terugbetaling vragen van een forfaitair bedrag.

Betaald educatief verlof in Wallonië en Brussel

Betaald educatief verlof laat de werknemer toe om met behoud van zijn loon een opleiding te volgen. De werkgever kan aan de overheid de terugbetaling vragen van de loonkost ingevolge deze afwezigheden. Bekijk in ons artikel wat je moet doen indien je zo een aanvraag ontvangt.

Verblijfskosten voor beroepsopdrachten in België

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in de maand juli 2022 werden de fiscaal aanvaarde forfaitaire vergoedingen die de werkgever betaalt voor verblijfskosten in België vanaf 1 september 2022 aangepast. De vergoedingen toegekend als terugbetaling van verblijfskosten, gemaakt tijdens beroepsopdrachten in België zijn binnen bepaalde grenzen en tegen bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, noch belastbaar.

Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober: Mag u uw personeel laten werken?

Nu zondag is het Open Bedrijvendag. Voor sommige werknemers zal dit leiden tot prestaties op zondag, al dan niet met overuren. Zondagsarbeid is onder bepaalde voorwaarden toegelaten. In geval van overuren zullen die moeten betaald en ingehaald worden, tenzij het vrijwillige overuren zijn.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Dossier arbeidsdeal

De regering heeft een ontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen ingediend in het parlement. Dit wetsontwerp moet de maatregelen uitvoeren die de regering heeft genomen in het kader van de arbeidsdeal. Met deze maatregelen wil de regering enerzijds de work life balance verbeteren en anderzijds de werkgelegenheid verhogen

Ontdek alle artikels

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2022 Group S, Alle rechten voorbehouden.