Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Het fiscaal voluntariaat telt niet meer mee om het voordeel van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te berekenen

Indien de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de in te houden bedrijfsvoorheffing, dan kan de in te houden bedrijfsvoorheffing ingevolge een fiscaal voluntariaat niet meer in aanmerking komen. Het fiscaal voluntariaat kan het fiscaal voordeel bijgevolg niet meer doen verhogen.

Strengere voorwaarden om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- & nachtarbeid en voor werken in onroerende staat te genieten

Vanaf 1 april 2022:

  • Moet de toegekende premie voor ploegen-, continu- en nachtarbeid minstens 2% bedragen ingeval van ploegenarbeid en 12% ingeval van nachtarbeid bedragen;
  • Wordt de één derde-norm voor ploegenarbeid en nachtarbeid opgesplitst en mogen beide prestaties niet meer samengevoegd worden om die norm te bereiken;
  • Vervalt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat indien er een verplichte werfmelding is en die werd niet gerespecteerd.

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen uitzendkantoren de lastenverlaging enkel nog toepassen mits akkoord van de gebruiker.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuwe verplichting en nieuwe modellen

De Nationale Arbeidsraad heeft cao nr. 90/4 afgesloten die nieuwigheden bevat voor werkgevers die doelstellingen vaststellen in verband met het welzijn van de werknemers of mobiliteit. De te gebruiken modellen werden hiernaar aangepast.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Infosessie sociale actua: arbeidsdeal

Op 15 februari 2022 werd in de federale regering de "Arbeidsdeal" afgesproken. Deze deal bevat 35 arbeidsmarktmaatregelen die de arbeidswetgeving moeten moderniseren en ook de werkzaamheidsgraad in België naar 80% moeten brengen tegen 2030:

  • Vierdagenwerkweek zonder vermindering van de arbeidsduur;
  • Week om week-regeling;
  • Avondarbeid in de e-commerce;
  • Activerend ontslag; Levenslang leren; …

Group S zal je deze maatregelen toelichten tijdens de infosessies sociale actua.

Meer info

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2022 Group S, Alle rechten voorbehouden.