Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Vlaams opleidingsverlof: de belangrijkste principes op een rijtje

Dankzij het Vlaams opleidingsverlof kan een werknemer met behoud van loon afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen. Als werkgever kan u ter compensatie van de loonkost aan de overheid een terugbetaling vragen van een forfaitair bedrag. Misschien heeft een van uw werknemers ondertussen al een aanvraag ingediend. Bekijk in ons artikel welke stappen u nu moet ondernemen.

Bestaat er een limiet op de opeenvolging van overeenkomsten?

Kan u als werkgever na een vervangingsovereenkomst een overeenkomst van bepaalde duur afsluiten of bestaat er een limiet voor het aantal opeenvolgende overeenkomsten? Het antwoord vindt u in ons artikel.

Levensbeschouwelijke tekens op de werkplaats

Het Europees Hof van Justitie sprak zich recentelijk opnieuw uit te spreken over levensbeschouwelijke tekens op de werkplaats en de beperkingen die een werkgever hierbij kan introvoeren. De uitspraak zorgt voor een bijsturing van de mogelijkheden en limieten voor werkgevers.

Gebruik van de privételefoon verbieden op de werkplek?

In een tijd waarin het vanzelfsprekend is om een mobiele telefoon binnen handbereik te hebben, kan de vraag rijzen of het gebruik van de privételefoon op de werkplek kan worden verboden. Dit is mogelijk, maar hou hierbij wel rekening met de impact op vlak van human resources.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2021 Group S, Alle rechten voorbehouden.