Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Nieuwe relancedoelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021

Om de economie terug aan te wakkeren en de hertewerkstelling te stimuleren werd een nieuwe relancedoelgroepvermindering voorzien. Werkgevers die door de pandemie werden getroffen kunnen gebruik maken van een eenmalige vermindering van de werkgeversbijdragen. Deze maatregel geldt voor alle werkgevers uit de privésector en voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.

Wachtdienst met permanente bereikbaarheid en arbeidstijd

Het Europees Hof van Justitie heeft aan de hand van 2 arresten de problematiek rond arbeidstijd en wachtdienst met permanente bereikbaarheid verduidelijkt. Om te oordelen of wachttijd arbeidstijd is, zijn het tijdstip en de frequentie van de interventies belangrijke criteria.

Betaald educatief verlof in Wallonië en Brussel

Betaald educatief verlof laat de werknemer toe om met behoud van zijn loon een opleiding te volgen. De werkgever kan aan de overheid de terugbetaling vragen van de loonkost van deze afwezigheden. Wat u moet doen wanneer u zo een aanvraag ontvangt, leest u in ons artikel.

Overstromingen: nieuwe instructies van de RVA geldig tot en met 31 december 2021

Wanneer een van uw werknemers getroffen werd door de overstromingen, kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze maatregelen worden nu verlengd tot 31 december. Lees de voorwaarden in ons artikel.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Basisopleiding sociale wetgeving 2021

Als werkgever komt u dagelijks in contact met de sociale wetgeving. De wetgeving is niet enkel complex door zijn specifieke en technische regels, maar evolueert ook voortdurend. Daarom organiseert Group S elk jaar een opleiding sociale wetgeving. De opleiding bestaat uit 5 modules en behandelt volgende thema’s: sluiten van de arbeidsovereenkomst – het loon – de arbeidsduur - schorsen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het beëindigen ervan. Onze juridische experten zullen u een duidelijk inzicht geven in de verschillende bepalingen van de arbeidswetgeving.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2021 Group S, Alle rechten voorbehouden.