Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Geen register meer voor wie buitenlandse werknemers tewerkstelt

Sinds 30 juli moeten werkgevers die internationale werknemers in dienst hebben, geen register meer bijhouden. Ze moeten ook geen controle meer houden op het invullen van het PLF-formulier of een negatieve coronatest.

Maatregelen aanvullende pensioenen

De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van de rechten op aanvullend pensioen. De steunmaatregelen die hiervoor werden genomen, worden nu verlengd.

Coronavirus: (verlenging) tijdelijke steunmaatregelen

De coronacrisis is nog niet voorbij. De regering verlengt daarom de tijdelijke maatregelen die ze hebben genomen om werkgevers te ondersteunen. Ook zijn er een aantal nieuwe maatregelen voorzien voor de sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis.

Toegangsvoorwaarden stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Zoals overeengekomen in het interprofessioneel akkoord hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de verschillende cao's inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag afgesloten en dit voor de periode 2021-2023. Nu moet er nog worden gewacht op het sluiten van sectorovereenkomsten die van essentieel belang zijn om het recht op sommige van deze stelsels te activeren. Bekijk in ons artikel de stand van zaken.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2021 Group S, Alle rechten voorbehouden.