Klik hier voor de online versie.

Newsletter Sociaal Secretariaat

Verlenging van het quarantaineverlof tot en met 30 juni 2021

De 2de en 3de graad van het middelbaar valt nog steeds terug op het deeltijdsafstandsonderwijs. Hierdoor hebben sommige van uw werknemers geen opvang voor hun kinderen. Deze werknemers kunnen beroep doen op quarantaineverlof, dat werd verlengd tot 30 juni.

Werknemers hebben recht op vaccinatieverlof!

Wanneer uw werknemers zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus hebben ze vanaf nu recht op vaccinatieverlof met behoud van het normaal loon. Welke voorwaarden er verbonden zijn aan het vaccinatieverlof, vindt u in ons artikel.

De neutralisatie van studentenuren wordt verlengd en verruimd

De maatregel rond het neutraliseren van studentenuren in de zorg en het onderwijs wordt verlengd. Deze maatregel geldt nu ook voor studenten die in een vaccinatiecentrum werken.

Tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof

Werknemers die momenteel een recht op tijdskrediet of thematisch verlof genieten, kunnen met hun werkgever overeenkomen om dit recht tijdelijk te schorsen en dus tijdelijk terug bij hun werkgever aan de slag te gaan. Oorspronkelijk was deze mogelijkheid enkel voorzien voor bepaalde sectoren.

MEER SOCIALE ACTUALITEIT

Group S heeft ISAE 3402 Type II behaald

Na een uitgebreide audit heeft Group S opnieuw het ISAE 3402 Type II cerificaat behaald. ISAE 3402 is een internationale standaard en geeft de betrouwbaarheid van een dienstverlener aan. Deze verklaring bewijst dat de interne controle en veiligheids- en beheersprocessen goed functioneren. Het is met andere woorden een waarborg voor een goede en correcte werking.

ISAE 3402 TYP II RAPPORT BEKIJKEN

Vergeet niet om de actualiteit uit uw sector te volgen!

SECTORALE ACTUA

linkedin         linkedin         linkedin

Fonsnylaan 40 – 1060 Brussel

Online versie | Uitschrijven en voorkeuren wijzigen


Group S disclaimer

© 2021 Group S, Alle rechten voorbehouden.